Vorobyov A. Yu.

Vorobyov A. Yu.

The Development of Geology-based Knowledge of the Relief and Landscape of the Middle Oka Valley (the 1950s–1970s) P. 110 – 123

UDC 551.4(282.247.412.3)(09)«195/197»

DOI 10.37724/RSU.2021.73.4.012

Abstract. The article deals with physical and geographical research conducted in the territory of the Middle Oka River in the 1950s–1970s (predominantly in the Ryazan region and adjacent regions).  The article treats major results of important geomorphological, geographical, and geological studies published in the last three decades and serving as a foundation for the development of more specific physical and geographical issues. The article substantiates major factors responsible for the activation of geological reconnaissance in the second half of the 20th century in the Meshchera lowland. The article uncovers the causes of scientific interest in geobotanical and hydrological surveys. It highlights the major aspects of physical and geographical research which promoted the exploration of the Oka valley.

Keywords: terrain, the Oka, landscape, river valley, geomorphological zoning, geological reconnaissance, soil.

References:

 1. Aseev A. A. Paleogeografija doliny srednej i nizhnej Oki v chetvertichnyj period [The Palaeography of the Middle and Low Oka Valley in the Quaternary Period]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1959, 202 p. (In Russian).
 2. Aseev A. A., Vedenskaja I. Je. Razvitie rel’efa Meshherskoj nizmennosti [The Evolution of the Meshchera Lowland Terrain]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1962, 122 (In Russian).
 3. Asmaev L. R. Some Data Characterizing the Soils in the Oka River Floodplain. Nauchnye doklady vysshej shkoly. Serija “Biologicheskaja” [Research Reports at Higher School. Biology series]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1959, no. 2, pp. 83–89. (In Russian).
 4. Vidina A. A. Methodological Issues of Large-scale Mapping. Landshaftovedenie [Landscape Science]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1963, pp. 102–127.
 5. Vilenskij D. G. The Oka-Meshchera Expedition. Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University]. 1954, no. 3, pp. 78–88. (In Russian)
 6. Vilenskij D. G. The Soils of the Meshchera Lowland and Melioration Tasks. Osushenie
  i osvoenie zemel’ Meshherskoj nizmennosti
  [Land Drainage and Land Development in the Meshchera Lowland]. Moscow, Sel’hozgiz Publ., 1955, pp. 111–120, a. (In Russian).
 7. Vilenskij D. G. Pochvy Okskoj pojmy [Soils of the Oka Floodplain]. Moscow, Moscow State University Publ., 1955, 68 p., b. (In Russian).
 8. Goreckij G. I. About Great Rivers of the Russian Plain. Materialy Vsesojuznogo soveshhanija po izucheniju chetvertichnogo perioda [Proceedings of an All-Union Meeting Dedicated to the Investigation of the Quaternary Period]. Moscow, Science Publ., 1961, vol.1, pp. 31–40. (In Russian).
 9. Goreckij G. I. Paleopotamologicheskie jeskizy paleo-Dona i pra-Oki [Paleopotamlogical Sketches of the Paleo-Don River and the Pra-Oka River]. Minsk, 1982, 248 p. (In Russian).
 10. Gushhina E. G. Major Surveys of the Flora and Vegetation of the Ryazan Region. Uchenye zapiski Rjazanskogo pedagogicheskogo instituta [Scientific Notes of Ryazan Pedagogical Institute]. 1968, vol. 68 : Botanika, pp. 3–17. (In Russian).
 11. Gushhina E. G. The Forest-Steppe Vegetation of the Southern Part of the Ryazan Region. Materialy izuchenija biologii rastenij v Rjazanskoj oblasti [Materials of a Survey of the Biology of Plants of the Ryazan Region]. Ryazan, 1974, iss. 1, pp. 65–95. (In Russian).
 12. Dobrovol’skij G. V. Floodplain Soils of the Oka River in its Low Flow. Pochvovedenie [Pedology]. 1956, no. 4, pp. 47–58. (In Russian).
 13. Dobrovol’skij G. V. The Soils of the Moskva River Floodplain. Pojmennye pochvy Russkoj ravniny [Floodplain Soils of the Russian Plain]. Moscow, Moscow State University Publ., 1962, iss. 1, pp. 64–69. (In Russian).
 14. Dobrovol’skij G. V. Pochvy rechnyh pojm centra Russkoj ravniny [Soils in the Floodplains of the Central Part of the Russian Plain]. Moscow, Moscow State University Publ., 1968, 295 p. (In Russian).
 15. Zajdel’man F. R. Deep Drainage of Peatlands. Gidrotehnika i melioracija [Hydrotechnology and Melioration]. 1960, no. 11, pp. 26–31. (In Russian).
 16. Zajdel’man F. R. Fire Protection of Drained Peatlands: the Problem and the Solution. Pochvovedenie [Pedology]. 2011, no. 8, pp. 1000–1009. (In Russian).
 17. Iosifova Ju. I. The Geological Structure of the Miocene of the Oka-Don Valley. Miocen Oksko-Donskoj ravniny [Miocene of the Oka-Don Valley ]. Moscow, Depths Publ., 1977, pp. 3–241. (In Russian).
 18. Kiseleva K. V. Floristic Zoning of the Moscow Region. Bjulleten’ MOIP. Otdelenie biologii [Bulletin of Moscow Society of Naturalists. The Biology Department]. 1964, vol. 69, iss. 4, pp. 142–144. (In Russian).
 19. Kol’cov L. V. Cultural Differences in the Early Mesolithic in the Oka-Volga Basin. Vostochnaja Evropa v jepohu kamnja i bronzy [Eastern Europe in the Epoch of Stone and Bronze]. Moscow, Science Publ., 1976, pp. 21–26. (In Russian).
 20. Kononov M. S., Panovskaja M. Z. The Composition of Alluvial Sediments and Soils of the Dedinovo Expansion of the Oka Floodplain. Pochvovedenie [Pedology]. Moscow, Science Publ., 1973, no. 11, pp. 18–26. (In Russian).
 21. Korableva L. I. Agrochemical Characteristics of Soils of the Moskva Floodplain. Pochvovedenie [Pedology]. 1961, no. 4, pp. 32–41. (In Russian).
 22. Korableva L. I., Achkasova G. A. Phosphate Absorption Characteristics of Soils of the Klyazma Floodplain. Agrohimija [Agrochemistry]. 1964, no. 3, pp. 17–22. (In Russian).
 23. Kotljakov V. M., Tishkov A. A., Solomina O. N. The 100th Anniversary of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences against the Background of Geography Development in the World and in Russia. Vestnik Rossijskoj akademii nauk [Bulletin of the Russian Academy of Sciences]. 2018, vol.88, no. 11, pp. 1018–1029. (In Russian).
 24. Lazarenko A. A. The Distribution of Minor Elements in the Sediments of the Dnieper, the Pripyat, the Desna, and the Oka. Doklady Akademii nauk Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik [Proceedings of the Soviet Academy of Sciences]. 1962, vol. 147, no. 5, pp. 40–57. (In Russian).
 25. Lazarenko A. A. Alluvial Cover and Lithology of Lowland Rivers of the Humid Zone (using the example of the Dnieper, the Don, and the Oka. Trudy Geologicheskogo instituta Rossijskoj Akademii Nauk [Proceedings of the Geological Institute of the Russian Academy of Sciences]. Moscow, Science Publ., 1964, iss. 120, 236 p. (In Russian).
 26. Lazarenko F. N., Vodlozerov V. M. Zakljuchenie po geologorevizionnomu obsledovaniju vodozaborov podzemnyh vod i sbrosov stochnyh vod promyshlennyh predprijatij i organizacij goroda Spas-Klepiki i Klepikovskogo rajona, Rjazanskoj oblasti [A Conclusion of the Geological Reconnaissance of Groundwater Intakes and Wastewater Discharges Made by Industrial Enterprises and Organization of the Town of Spas-Klepiki and the Klepiki District of the Ryazan Region]. Korablino, Moscow, Depths Publ., 1971, 174 p. (In Russian).
 27. Markov K. K. Ocherki po geografii chetvertichnogo perioda [Sketches on the Geography of the Quaternary Period]. Mal’chevskij G. N. (map ed.). Moscow, Geografgiz Publ., 1955, 348 p. (In Russian).
 28. Markov K. K. Paleogeografija [Palaeography]. Moscow, Moscow University Publ., 1960, 268 p. (In Russian).
 29. Mongajt A. L. Rjazanskaja zemlja [The Russian Land]. Moscow, Soviet Academy of Sciences Publ., 1961, 400 p. (In Russian).
 30. Moskvitin A. I. Plejstocen Evropejskoj chasti Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik [Pleistocene of the European Part of the Soviet Union]. Moscow, Geological Institute of the Soviet Academy of Sciences]. 1965, 179 p. (In Russian).
 31. Obedientova G. V. River Valleys. Ravniny Evropejskoj chasti Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik [Lowlands of the European Part of the Soviet Union]. Moscow, Science Publ., 1974, pp. 117–145. (In Russian).
 32. Shik E. M., Artem’eva E. S., Izrailev V. M. [et. al.]. Otchet Meshherskogo otrjada Kompleksnoj geologos”emochnoj partii o geologicheskom doizuchenii jugo-vostochnoj chasti Moskovskoj sineklizy (listy N-37-XVI i N-37-XVII), provedennom v 1975–1978 gody (Rjazanskaja oblast’) [Reports of the Meshchera Party of a Complex Geological Reconnaissance Expedition on the Geological Investigation of the South-western Part of the Moscow Syneclise (Sheet no N-37-XVI and Sheet no. N-37-XVII) Conducted in 1975–1978 in the Ryazan Region. Moscow, Depths Publ., 1979, vol. 1, b. 1, 301 p. ; b. 2, 329 p. (In Russian).
 33. Shik E. M., Guljaev V. V., Bastrakova N. V. [et al.]. Otchet tumskogo otrjada kompleksnoj geologos”emochnoj partii o gidrologeologicheskoj s”emke masshtaba 1:200000, provedennoj na territorii lista N-37-XI v 1968–1971 gody [A Report of the Tuma Geologic Party about Hydrogeological Survey
  at the Scale of 1:200000 in 1968–1971]. Moscow, Depths Publ., 1974, vol. 2, b. 2, 231 p. (In Russian).
 34. Pol’skij B. N. Characterising Sod-podzolic Soils of the Middle Oka Floodplain. Vestnik Moskovskogo universiteta. Cerija “Biologija” [Bulletin of Moscow University. Biology Series]. 1956, no. 1, pp. 14–17. (In Russian).
 35. Pol’skij B. N. The Mechanical Composition of Floodplain Solis as Associated with the History of Floodplain Development]. Pochvovedenie [Pedology]. 1958, no. 7, pp. 48–55. (In Russian).
 36. Popova T. B. Bronze Age Monuments in the Oka Basin. Jekspedicija Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja [An Expedition Organized by the State Historical Museum]. Moscow, 1969, pp. 7–10. (In Russian).
 37. Sokolov N. N. The Peculiarities of the Terrain of the Moscow Region. Central’nyj muzej pochvovedenija [Central Museum of Pedology]. Moscow, Leningrad, Soviet Academy of Sciences Publ., 1955, iss. 1, pp. 40–49. (In Russian).
 38. Solncev N. A. Uchenie o landshafte [Landscape Studies]. Moscow, Moscow State University Publ., 2001, 383 p. (In Russian).
 39. Spiridonov A. I. Major Stages of the Terrain Development in the Ryazan Region. Voprosy geografii [Issues of Geography]. Moscow, 1950, no. 21, pp. 57–67. (In Russian).
 40. Spiridonov A. I. On the Development of the Oka Valley and the Volga Valley Where they Presumably Meet with the Don during the Quaternary Period. Zemlevedenie [Geography]. Moscow, 1957, vol. 4 (44), pp. 114–123. (In Russian).
 41. Spiridonov A. I. Geomorfologija evropejskoj chasti Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik [Geomorphology of the European Part of the Soviet Union]. Moscow, Higher School Publ., 1978, 335 p. (In Russian).
 42. Folomeev B. A., Sorokin A. N., Stogov V. E., Trusov A. V., Frolov A. S., Cheljapov V. P., Cherpaj I. L. Reconnaissance in the Middle Oka Basin. Arheologicheskie otkrytija [Archaeological
  Discoveries]. 1977, vol. 19, pp. 76–77. (In Russian).
 43. Careva N. S. Ob”jasnitel’naja zapiska i podschet zapasov podzemnyh vod podol’skogo gorizonta na uchastke “Lukovskij les” dlja rasshirenija istochnikov vodosnabzhenija goroda Rjazani [A Report and Estimation of Groundwater Reserves in Podolsk (Lukovsky Forest) for the Purposes of Expanding Water Supplies of Ryazan]. Moscow, 1966, 188 p. (In Russian).
 44. Shancer E. V. Alluvial Sediments of Lowland Temperate-Zone Rivers and its Role for the Understanding the Composition and Development of Alluvial Deposits. Trudy Instituta geologicheskih nauk ; Geologicheskaja serija [Proceedings of the Institute of Geology: Geological series]. 1951, iss. 135, no. 55, 271 p. (In Russian).
 45. Shancer E. V. Essays on the Genetic Types of Continental Deposit Formation. Trudy Geologicheskogo instituta Akademii nauk Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik [Proceedings of the Geological Institute of the Soviet Academy of Sciences]. Moscow, Science Publ., 1966, iss. 161, 239 p. (In Russian).

 

 


Copyright 2021. All rights reserved.

Posted Wednesday December 22nd, 2021 by admin in category "Без рубрики