2017 №1(54) Article 20

V.A. Krivtsov, A.V. Vodorezov, A.Yu. Vorobyev

The peculiarities of the Oka floodplain composition and structure (the village of Polovskoe, Ryazan region). Р.172- 184.

UDC 551.482.2(282.247.412)

pdf

The article presents the results of the exploration of the Oka floodplain and the analysis of the Oka floodplain morphology (the village of Polovskoe, Ryazan Region). The authors produce a 1 : 100,000 scale geomorphologic map with highlighted segment-ridge floodplains, leveled floodplains, parallel-ridge floodplains, smooth floodplains. The authors maintain that parallel-ridge floodplains and smooth floodplains prevail. The authors investigate the morphology of alluvial deposits in floodplains of different types and analyze the peculiarities of alluvial soil horizons.

The Oka River, the village of Polovskoe, segment-ridge floodplain, parallel-ridge floodplain, leveled floodplain, smooth floodplain, alluvial deposits, soil horizons

 References:

  1. Aleksandrovskij, A.L. Vzaimodejstvie allyuvialʼnyh i pochvoobrazovatelʼnyh processov na raznyh ehtapah formirovaniya pojm ravninnyh rek v golocene (na primere rek centralʼnoj chasti Vostochno-Evropejskoj ravniny) [Text] / A.L. Aleksandrovskij, M.P. Glasko // Geomorfologiya. – 2014. – N 4. – S. 3–17.
  2. Aseev, A.A. Paleogeografiya doliny srednej i nizhnej Oki v chetvertichnyj period [Text]. – M. : Izd-vo AN SSSR, 1959. – 202 s.
  3. Krivcov, V.A. Osobennosti prostranstvennoj organizacii i formirovaniya lokalʼnyh morfologicheskih kompleksov v predelah pojmy reki Oki na ee ryazanskom uchastke [Text] / V.A. Krivcov, A.Yu. Vorobʼev // Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – N 1/42. – S. 141–154.
  4. Krivcov, V.A. Osobennosti stroeniya i formirovaniya pojmy reki Oki v ee Spasskom rasshirenii [Text] / V.A. Krivcov, A.V. Vodorezov, A.Yu. Vorobʼev, S.A. Tobratov // Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo universiteta imeni S.A. Esenina. – 2015. – N 4. – S. 153–173.
  5. Krivcov, V.A. Osobennosti stroeniya i razvitiya okskoj pojmy v predelah Ryazanskoj oblasti [Text] / V.A. Krivcov, I.M. Novikova // Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – N 4/37. – S. 109–129.
  6. Rychagov, G.I. Obshchaya geomorfologiya [Text] : ucheb. – 3-e izd., pererab. i dop. – M. : Izd-vo Mosk. un-ta : Nauka, 2006. – 416 s.
  7. Shancer, E.V. Allyuvij ravninnyh rek umerennogo poyasa i ego znachenie dlya poznaniya zakonomernostej stroeniya i formirovaniya allyuvialʼnyh svit [Text] // Trudy In-ta geol. nauk. – Vyp. 135 : Geologicheskaya seriya. – 1951. – N 55. – 271 s.
Uncategorized